• Sponsor-1.jpg
 • Sponsor-2.jpg
 • Sponsor-3.jpg
 • Sponsor-4.jpg
 • Sponsor-5.jpg

                                                                    logo LoopcircuitZuidwolde 2017

Reglement 2017

Het Loopcircuit De Wolden heeft ten doel het bevorderen van de hardloopsport in het algemeen en specifiek te stimuleren dat hardlopers aan meerdere loopevenementen in de Gemeente De Wolden deelnemen. Hiervoor worden drie instrumenten ingezet:

 • hardloopclinics voor alle basisscholen in de gemeente De Wolden;
 • een blijvende herinnering voor deelnemers aan meerdere loopevenementen;
 • een competitie met geldprijzen voor de beste lopers.
 1. Het “Loopcircuit De Wolden” bestaat uit negen loopevenementen:
          a  Kroeg tot kroegloop        18 maart    Ruinen - Ruinerwold
 b  Viaductenloop  25 maart  Zuidwolde
 c  Lexis Crossloop    6 mei  Zuidwolde
 d  Mooi Ruinen Run  18 juni  Ruinen
 e  Wiekloop  29 juni  De Wijk
 f  Westerbergen Summer Trail     12 juli  Echten
 g  Alkeloop  30 augustus  Alteveer/Kerkenveld
 h  Dijkhuizenrun    2 september  Ruinerwold
 i  Bikkelloop    1 oktober  Zuidwolde

 

 

Blijvende herinnering:

 1. Onder “Jongeren” wordt verstaan: zij die geboren zijn op of na 1 januari 2004
 2. Onder “Volwassenen” wordt verstaan: zij die geboren zijn op of voor 31 december 2003
 3. De Lexis Crossloop Zuidwolde is eerste loop die meetelt voor de jongeren.
 4. Jongeren die deelnemen aan drie of meer van de zeven loopevenementen ontvangen een blijvende herinnering.
 5. Volwassenen die deelnemen aan vijf of meer van de negen loopevenementen ontvangen een blijvende herinnering.
 6. Bij de inschrijving voor een loopevenement ontvangt de deelnemer een stempelkaart.
  1. Jongeren kunnen een stempelkaart ontvangen bij de:

   Lexis Crossloop   -  Mooi Ruinen Run  -   Wiekloop -   Westerbergen Summer Trail -   Alkeloop

  2.  Volwassenen kunnen een stempelkaart ontvangen bij de:

   Kroeg-tot-Kroegloop     -      Viaductenloop      -       Lexis Crossloop     -    Mooi Ruinen Run    - Wiekloop

 7. De stempelkaart dient iedere deelnemer zelf in ontvangst te nemen bij de inschrijving bij de eerste loop waaraan wordt deelgenomen. De deelnemer dient er zelf zorg voor te dragen dat de kaart gestempeld wordt. De stand van Loopcircuit De Wolden is bij de inschrijving van elke loop duidelijk herkenbaar aanwezig.

 8. Jongeren ontvangen op vertoon van hun stempelkaart een blijvende herinnering als zij aan drie loopevenementen hebben deelgenomen.

 9. Volwassenen ontvangen op vertoon van hun stempelkaart een blijvende herinnering als zij aan vijf loopevenementen hebben deelgenomen.

 10. Naast de stempelkaart wordt het aantal loopevenementen waaraan een deelnemer heeft meegedaan bijgehouden in een overzicht. Dat is in te zien op de website van Loopcircuit De Wolden (www.loopcircuitdewolden.nl ). Een deelnemer dient zijn of haar vermelding op de site te controleren op de juistheid van de vermelding en bij een niet-correcte vermelding dit kenbaar te maken via het contactformulier op de website.

 11. Bij ontvangst van de blijvende herinnering wordt dat op de stempelkaart kenbaar gemaakt.

 

Competitie:

 1. Naast een blijvende herinnering is er bij de volwassenen een competitie, waarbij aan minimaal vijf van de acht loopevenementen meegedaan dient te worden.
 2. Elke volwassen deelnemer die deelneemt aan vijf of meer wedstrijden van het Loopcircuit, doet mee aan de competitie; men hoeft zich hier niet voor op te geven.
 3. Aan deze competitie kan worden deelgenomen als een deelnemer op 18 maart 2017 14 jaar of ouder is.
 4. De resultaten behaald op de beste vijf loopevenementen worden geteld.
 5. Als resultaat van een loopevenement geldt de klassering in de uitslag binnen de gelopen categorie, waarbij punten worden behaald afhankelijk van de klassering.
 6. De indeling in categorieën gaat volgens de indeling van het betreffende loopevenement.
 7. De uitslagenlijst van het betreffende loopevenement is bepalend voor de klassering.
 8. De stand van de competitie wordt bijgehouden in een overzicht. Dat is in te zien op de website van Loopcircuit De Wolden (www.loopcircuitdewolden.nl). Een deelnemer dient zijn of haar vermelding op de site te controleren op de juistheid van de vermelding en bij een niet-correcte vermelding dit kenbaar te maken via het contactformulier op de website.
 9. De puntentelling is als volgt:
  1. Nr. 1 krijgt 1 punt
  2. Nr. 2 krijgt 2 punten
  3. Nr. 3 krijgt 3 punten
  4. Nr. 4 krijgt 4 punten
  5. Nr. 5 krijgt 5 punten,
  6. Enz.
 10. Als een deelnemer op één loopevenement deelneemt aan twee afstanden, telt de laagste van de twee klasseringen (telt dus het hoogste aantal punten).
 11. Bij de Kroeg-tot-Kroegloop, de Viaductenloop en op de 5 en 10 km bij de overige loopevenementen doen alle categorieën mee voor de punten.
 12. Indien meerdere atleten eindigen met hetzelfde puntentotaal, bepaalt het aantal gelopen wedstrijden de volgorde. Degene met het meeste aantal wedstrijden is dan winnaar. Is er dan nog een gelijke stand, dan wordt de klassering bepaald naar de meeste overwinningen, daarna de meeste nummer 2 klasseringen, enz. 
 13. Bij zowel de mannen als de vrouwen zijn er geldprijzen voor de nummers 1 t/m 5.

  Mannen nr. 1 € 150,=                                 Vrouwen nr. 1 € 150,=

  Mannen nr. 2 € 100,=                                 Vrouwen nr. 2 € 100,=

  Mannen nr. 3 € 75,=                                   Vrouwen nr. 3 € 75,=

  Mannen nr. 4 € 50,=                                   Vrouwen nr.4 € 50,=

  Mannen nr. 5 € 25,=                                   Vrouwen nr. 5 € 25,=

 14. De einduitslag wordt bekendgemaakt na de laatste wedstrijd van Loopcircuit De Wolden.
 15. De prijswinnaars dienen de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen na afloop van de laatste wedstrijd van Loopcircuit De Wolden. Een prijswinnaar die niet aanwezig is, ontvangt geen prijs, want prijzen worden niet nagezonden.
 16. De organisatie van Loopcircuit De Wolden en de organisaties van de deelnemende verenigingen nemen geen aansprakelijkheid met betrekking tot de georganiseerde loopevenementen. Deelname is op eigen risico.
 17. Naast het algemene reglement van Loopcircuit De Wolden, gelden de reglementen van de organiserende vereniging. Ingeval deze reglementen conflicteren, geldt het reglement van de organiserende vereniging.
 18. De organisatie van Loopcircuit De Wolden beslist over zaken en/of problemen aangaande de competitie, waarin door het reglement niet is voorzien.
 19. De organisatie van Loopcircuit De Wolden stuurt enkele weken voorafgaand aan een loopevenement een e-mailbericht aan de atleten die in de voorgaande periode aan een of meer van de loopevenementen van het circuit hebben deelgenomen.
 20. De organisatie van Loopcircuit De Wolden garandeert dat de e-mailadressen van de deelnemers aan het circuit uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van communicatie met de deelnemers over Loopcircuit De Wolden.

De Wolden, 9 januari 2017